Odstąpienie od umowy

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Zgodnie i w granicach określonych w art. 52 Prawa konsumenckiego, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, z możliwością zwrotu otrzymanego towaru i zwrotu zapłaconej kwoty, bez kar i konieczności uzasadniania tej decyzji.

10.2. Termin zwrotu/zwrotu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, wejdzie w fizyczne posiadanie Produktu lub:


w przypadku wielu przedmiotów zamówionych przez Klienta (w jednym zamówieniu lub wielu zamówieniach dostarczanych oddzielnie), od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego przedmiotu;
od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej części lub elementu.


10.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak:


w przypadku zakupów o wartości poniżej 50 euro (chyba że łączna suma zapłacona przez Klienta wynosi ponad 50 euro, niezależnie od kosztów poszczególnych pozycji/rachunków);
w przypadkach, gdy towary są szyte na miarę lub wyraźnie zindywidualizowane;
w przypadku, gdy zapieczętowany towar został otwarty po dostawie i nie nadaje się już do zwrotu ze względów zdrowotnych i higienicznych;
w przypadkach, w których towar po dostawie został (ze względu na swój charakter) nieodwołalnie zmieszany z innymi.

   

  10.4. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy muszą wysłać pisemne zawiadomienie listem poleconym do Skinlabo w Turynie na adres Corso Galileo Ferraris 22 Bis, 10121 Torino (TO), lub za pośrednictwem PEC (uwierzytelniony e-mail), a także mogą przesłać wcześniejsze zawiadomienie o zbliżającym się zawiadomieniu za pośrednictwem zwykłego e-maila na adres hello@skinlabo.com (który jednak nie będzie wystarczający zamiast uwierzytelnionego e-maila).


  10.5. Po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w ciągu 24-48 godzin od otrzymania wiadomości, Skinlabo zobowiązuje się potwierdzić e-mailem otrzymanie i przyjęcie do wiadomości informacji o chęci odstąpienia od zakupu.

  10.6. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient ponosi koszty dostawy zwracanych produktów, które muszą być wysłane na następujący adres: SkinLabo srl c/o BiBiEsse- UFF. RECESSI/RESI, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italia, w ciągu czternastu dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od zakupu (termin uważa się za dotrzymany pod warunkiem, że Klient wyśle produkty przed upływem daty granicznej okresu czternastu dni).

  10.7. W przypadku uszkodzenia przedmiotu(ów) podczas transportu, Skinlabo poinformuje o tym fakcie Klienta (w ciągu 5 dni od daty przybycia towaru do magazynu Skinlabo), aby umożliwić mu zgłoszenie tego faktu kurierowi i uzyskanie zwrotu wartości towaru (jeśli jest on ubezpieczony); w takim przypadku produkt zostanie udostępniony Klientowi w celu dokonania zwrotu, przy jednoczesnym anulowaniu wniosku o odstąpienie od zakupu.

  10.8. Skinlabo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież/utratę przedmiotów zwracanych nieubezpieczoną przesyłką; po przybyciu produktu do magazynu, zostanie on sprawdzony w celu oceny ewentualnych uszkodzeń lub niewłaściwego obchodzenia się z nim, które nie wynikają z transportu. Jeśli produkt(y) okaże się uszkodzony/zniszczony, Skinlabo zatrzyma pewien procent kwoty zwrotu, jako wkład w koszty renowacji.

  10.9. Skinlabo musi zwrócić (przelewem bankowym lub poprzez PayPal) wszystkie koszty poniesione przez Klienta (zakup przedmiotu i koszt dostawy do Klienta; koszty zwrotu przedmiotu nie są wliczone) w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o decyzji o odstąpieniu od zakupu i pod warunkiem otrzymania zwracanego przedmiotu(ów). Klient jest zobowiązany do niezwłocznego podania danych konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot (imię, nazwisko, dane właściciela konta, numer IBAN).

  10.10. Prawo do odstąpienia od umowy podlega następującym warunkom:


  • Produkty Skinlabo są sprzedawane w określonych opakowaniach; opakowanie to jest uważane za zasadniczą część samego produktu. W związku z tym, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, produkt musi zostać zwrócony w całości i w oryginalnym opakowaniu (kompletnym, zawierającym opakowanie/opakowanie oraz wszelkie dokumenty i akcesoria dodane w celu uniknięcia uszkodzenia oryginalnego opakowania.
  • Zwrot towaru jest całkowicie obowiązkiem Klienta, aż do momentu, w którym Skinlabo oficjalnie potwierdzi odbiór towaru;
  • Skinlabo nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za uszkodzenie, kradzież lub utratę zwracanych produktów.
  • Po przybyciu produktu(ów) pod wskazany powyżej adres, zostanie on sprawdzony w celu oceny ewentualnych uszkodzeń lub niewłaściwego obchodzenia się z nim, które nie wynikają z transportu.

   

  10.11. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli produkt nie jest w pełni kompletny (w pudełku i/lub zawartości), w przypadku, gdy Skinlabo stwierdzi, że:

  • brak lub uszkodzenie opakowania zewnętrznego;
  • brak lub uszkodzenie oryginalnego opakowania wewnętrznego;
  • brak istotnych części produktu (akcesoria, elementy)
  • uszkodzenie produktu z przyczyn innych niż transport.

  10.12. W przypadku utraty prawa do odstąpienia od umowy, Skinlabo zwróci Klientowi zakupioną rzecz, obciążając go kosztami dostawy i nie przysługuje mu zwrot kosztów zakupu rzeczy.

  10.13. Prawo do odstąpienia od umowy, określone w niniejszym punkcie, jest zastrzeżone wyłącznie dla Klientów Prywatnych; prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom Profesjonalnym.

  10.14. W przypadku konieczności skontaktowania się z nami w sprawie zwrotów i refundacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@skinlabo.com lub kontakt telefoniczny pod numerem + 39 3408570553.