Regulamin

Regulamin

1. PRZEDMIOT
1.1. Strona internetowa https://Skinlabo.com, której właścicielem jest SKINLABO S.r.l., z siedzibą w Via Pietro Micca, 20, 10122 Turyn, w osobie jej przedstawiciela Enrico Maria Tricarico (TRCNCM74H07A662R), zarejestrowanej w Izbie Handlowej w Turynie, jako n. REA: TO - 1221309 w Rejestrze Spółek, P. IVA (nr VAT) 11541460017, (zwana dalej również "Skinlabo") została utworzona w celu prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów kosmetycznych Made-in-Italy, takich jak na przykład: kremy, produkty do makijażu, detergenty, itd. (zwanych dalej również "Produktami").
1.2. Poniżej przedstawiamy ogólne warunki i zasady regulujące stosunki pomiędzy Klientami (zdefiniowanymi poniżej) a Skinlabo w zakresie sprzedaży Produktów.
2. ZAKRES STOSOWANIA
2.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej "OWH") mają zastosowanie do zakupów Produktów znajdujących się w elektronicznym katalogu Skinlabo w momencie składania zamówienia i które można przeglądać online na stronie https://Skinlabo.eu (zwanej dalej "Stroną"). Zdjęcia dołączone do opisu Produktu mają jedynie charakter ilustracyjny, aby umożliwić jak najlepszą percepcję różnych odcieni chromatycznych. Zdjęcia Produktów mogą nie odpowiadać dokładnie danemu produktowi, mogą różnić się kolorem i rozmiarem, nawet w przypadku akcesoriów przedstawionych na rysunku.
2.2. Niniejsze OWH mogą zostać zmienione i/lub uaktualnione przez Skinlabo w dowolnym momencie.
2.3. Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie.
2.4. Dla celów niniejszych OWH, klientem, który uzyskuje dostęp do Strony w celu dokonania zakupów jest każda osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową (zwana dalej "Klientem").
2.5. Klient jest zobowiązany, przed wysłaniem zamówienia, do dokładnego zapoznania się z niniejszymi OWH, które zostały mu udostępnione na Stronie i które będą dostępne w każdym czasie przez Klienta również poprzez link zawarty w e-mailu potwierdzającym każde zamówienie, aby umożliwić jego odtworzenie i przechowywanie.

3. PRAWO WŁAŚCIWE
3.1. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Skinlabo podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem włoskim.
3.2. Przepisy, o których wyraźnie mowa w odniesieniu do umów zawieranych na odległość są przewidziane w sekcji II Dekretu Ustawodawczego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. ("Kodeks Konsumenta") s.m.i., a w odniesieniu do sprzedaży z użyciem instrumentów elektronicznych w Dekrecie Ustawodawczym nr. 70 z 9 kwietnia 2003 r. s.m.i.
3.3. Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rzym I (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.) Konsument korzysta również z ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma miejsce zwykłego pobytu.
4. REJESTRACJA
Aby móc dokonać zakupu Produktów na Stronie - przy czym procedura ta nie pociąga za sobą zobowiązania do zakupu ze strony rejestrującego się - każdy Klient musi zarejestrować się na Stronie poprzez wybranie nazwy użytkownika i hasła oraz podanie następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko;
- datę urodzenia.
a przy składaniu zamówienia wymagane będą również:
- narodowość;
- adres zamieszkania;
- numer telefonu;
- adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;
- numer identyfikacji podatkowej lub numer VAT.
4.1. Dane przekazane Skinlabo będą przechowywane po rejestracji, przetwarzanie takich danych podlega przepisom dotyczącym prywatności, zgodnie z dekretem legislacyjnym nr 196/2003 i rozporządzeniem UE Reg. No. 679/2016 (tzw. "GDPR"); Klienci mogą w każdej chwili zmienić takie dane poprzez dostęp do swojego profilu na stronie głównej.
4.2. Nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp do zastrzeżonego obszaru Strony będzie składać się z adresu e-mail użytego do rejestracji.
5. ZAWARCIE UMOWY
5.1. Umowa sprzedaży pomiędzy Skinlabo a Klientem zostaje uznana za zawartą z chwilą przyjęcia zamówienia przez Skinlabo. Akceptacja zostanie przesłana przez Skinlabo na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji na Stronie.
5.2. Wiadomość potwierdzająca będzie zawierała datę i godzinę realizacji zamówienia oraz "Numer zamówienia", który będzie wykorzystywany we wszelkiej dalszej komunikacji z personelem Skinlabo. Wiadomość zawiera wszystkie dane wprowadzone przez Klienta, który zobowiązuje się do sprawdzenia ich poprawności oraz do niezwłocznego poinformowania o wszelkich poprawkach, w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
5.3. W przypadku braku akceptacji zamówienia, personel Skinlabo gwarantuje terminową komunikację z Klientem.
5.4. Zgodnie z Dekretem Ustawodawczym nr. 70 z dnia 9 kwietnia 2003 roku, zawierającego przepisy dotyczące handlu elektronicznego, w celu złożenia zamówienia Klient powinien:
- umieścić Produkt w koszyku poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę znajdującą się przy samym Produkcie;
- po zakończeniu wyboru Produktów umieszczonych w koszyku, kliknąć na przycisk "Złóż zamówienie", aby dokonać zakupu;
- Klient musi się wówczas zarejestrować, wejść na Stronę za pomocą swoich danych uwierzytelniających lub wprowadzić swoje dane w celu dokonania szybkiego zakupu bez rejestracji na Stronie;
- Klient będzie mógł wybrać sposób wysyłki i będzie musiał zaakceptować niniejsze OWH bez zastrzeżeń;
- Klient może następnie dokonać płatności za Produkty i koszty dostawy w następujący sposób: (i) Visa lub Mastercard, VPay Diners Club International, JCB, bancomat circuit Maestro; (ii) Paypal express checkout; (iii) za pobraniem lub inną metodą podaną na Stronie (uregulowaną w kolejnym punkcie);
- po zakończeniu zamówienia, Witryna automatycznie nada unikalny numer, który będzie widoczny na stronie podsumowującej ostateczny zakup;
- Skinlabo, po sprawdzeniu płatności i faktycznej dostępności Produktu w przypadku zakupów wielokrotnych, jak przewidziano w punkcie 6.7 poniżej, prześle Klientowi potwierdzenie zamówienia, które będzie zawierało następujące informacje: i) numer i datę zamówienia; ii) szczegóły dotyczące Produktu(ów), ilość, cenę; iii) wybrany rodzaj płatności; iv) koszt dostawy; v) całkowitą kwotę zamówienia;
- Klient zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności danych zawartych w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz do zgłoszenia Skinlabo ewentualnych błędów.
5.5. Niniejsze OWH stanowią integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Skinlabo.
5.6. Składając zamówienie zgodnie z warunkami zamieszczonymi na stronie internetowej, Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami podanymi podczas procedury zakupu, zrozumiał je i w pełni akceptuje OWH zawarte w niniejszym dokumencie.
5.7. Na Stronie można zamawiać wyłącznie Produkty, które są fizycznie dostępne w magazynie. Zintegrowana funkcjonalność informacji o dostępności produktów w magazynie jest precyzyjna, jednakże mogą wystąpić niewielkie opóźnienia w komunikacji pomiędzy stanem faktycznym w magazynie a stanem podanym na Stronie. W związku z tym, dostępność artykułu w niektórych rzadkich przypadkach może nie być gwarantowana z całą pewnością. Jeśli jedna lub więcej zamówionych pozycji nie są natychmiast dostępne do wysyłki, nasz personel zajmie się nimi, w zależności od spójności zamówienia i przewidywanego czasu uzupełnienia zapasów, wybierz jedno z poniższych rozwiązań:
- natychmiast przetworzyć dostępny materiał i wysłać brakujące Produkty, gdy tylko będą one ponownie dostępne bez obciążania dodatkowymi kosztami wysyłki;
- skontaktować się z Klientem, który zdecyduje, czy chce otrzymać materiał za jednym razem, opóźniając realizację zamówienia, czy anulować zamówienie na Produkty niedostępne natychmiast.
5.8. W przypadku wielokrotnego zakupu Produktów, w tym samym czasie, przez więcej niż jednego Klienta, Skinlabo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, po otrzymaniu zamówienia, dostępności Produktu, a w przypadku jego braku, do niezwłocznego poinformowania o braku akceptacji złożonego zamówienia.
5.9. Umieszczenie Produktu w koszyku nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Klient, do czasu zakończenia procedury zakupu Produktów, może: i) zmienić ilość i/lub usunąć Produkty już umieszczone w koszyku; ii) dodać do koszyka inne Produkty.
5.10. W sekcji "moje konto" w prywatnej strefie Klienta na Stronie można przeglądać informacje o swoim koncie, monitorować status zamówienia, ewentualne żądania zwrotu oraz składać żądania dostawy na wiele adresów.
5.11. Zamówienie będzie przechowywane w bazie danych Skinlabo przez okres niezbędny do jego realizacji oraz, w każdym przypadku, w zakresie określonym przepisami prawa.
6. SPOSÓB PŁATNOŚCI
6.1. Karta kredytowa / karta debetowa.
W przypadku zakupu Produktów za pomocą metod płatności Visa, VPay, Mastercard Diners Club International, JCB, Mastercard Diners Club International, JCB, Maestro, które są dostępne w bankomatach, w momencie zawierania transakcji online, bank referencyjny autoryzuje jedynie zaangażowanie kwoty związanej z dokonanym zakupem. Kwota dotycząca zrealizowanego towaru, nawet częściowo, zostanie faktycznie pobrana z karty kredytowej Klienta dopiero w momencie realizacji wysyłki towaru z naszego magazynu. W przypadku anulowania zamówienia, zarówno przez Klienta, jak i w przypadku braku akceptacji przez Skinlabo, nasz personel zwróci się jednocześnie z prośbą o anulowanie transakcji i uwolnienie zaangażowanej kwoty. Czas uwolnienia zależy wyłącznie od systemu bankowego i może trwać do naturalnej daty ważności (24 dni od daty autoryzacji). Po anulowaniu transakcji, Skinlabo nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane opóźnieniem w nieuruchomieniu kwoty zobowiązania przez system bankowy. W przypadku, gdy zamówienie Klienta jest realizowane po 23 dniu od daty jego złożenia, Skinlabo w każdym przypadku przewiduje debet, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia. W żadnym momencie procedury zakupu Skinlabo nie jest w stanie poznać informacji dotyczących karty kredytowej kupującego, przekazywanych za pomocą bezpiecznego połączenia bezpośrednio na stronę banku, który zarządza transakcją. Żadne archiwum komputerowe Skinlabo nie przechowuje takich danych. W żadnym wypadku Skinlabo nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe lub nieprawidłowe użycie kart kredytowych przez osoby trzecie podczas dokonywania płatności za produkty zakupione na stronie https://Skinlabo.eu.
6.2. Znakowanie.
Płatność Klienta dokonywana jest gotówką kurierowi, który dostarczy towar. Usługa ta jest aktywna tylko na niektórych środkach transportu.
6.3. PayPal.
W przypadku zakupu towarów za pomocą metody płatności PayPal, w momencie zawarcia transakcji online, PayPal niezwłocznie obciąży Klienta kwotą związaną z dokonanym zakupem.
7. CENA
7.1. Cena sprzedaży Produktów jest wyrażona w Euro i zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne podatki należne w momencie zakupu.
7.2. Skinlabo zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, przy czym przyjmuje się, że obowiązującą ceną będzie cena wskazana na Stronie w momencie składania zamówienia i że nie będą uwzględniane żadne zmiany (w górę lub w dół) następujące po jej przekazaniu.
7.3. Wszelkie kody rabatowe (%, 1+1, 3x2 lub inne mechanizmy), o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, są zawsze traktowane jako nie podlegające kumulacji.
7.4. Koszty wysyłki i wszelkie dodatkowe opłaty (np. odprawa celna), jeśli istnieją, choć nie są wliczone w cenę zakupu, zostaną wskazane i obliczone w procedurze zakupu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, a także zawarte na stronie internetowej z podsumowaniem zamówienia.
8. FAKTURA
8.1. Do każdego wysłanego zamówienia dołączony jest szczegółowy Dokument Transportowy zgodnie z wymogami D.P.R. 21 grudnia 1996 n. 696. Faktura zostanie wystawiona tylko na życzenie klienta w momencie składania zamówienia poprzez wskazanie numeru NIP w odpowiednim polu. Dokument można pobrać w specjalnej sekcji swojego konta na Stronie.
Uwaga: Nie ma możliwości żądania wystawienia faktury za wcześniej zrealizowane zamówienie.
9. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY PRODUKTÓW
9.1. Skilabo niezwłocznie dostarczy zakupione Produkty przesyłką kurierską, wyłącznie na terenie krajów należących do Unii Europejskiej.
9.2. Produkty zostaną dostarczone w ciągu 15 dni roboczych od daty zakupu, chyba że strony uzgodniły inny termin. Powyższe terminy dostaw mają jedynie charakter orientacyjny i choć zazwyczaj są przestrzegane, Skinlabo nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani nie gwarantuje, że będą przestrzegane.
9.3. W żadnym wypadku Skinlabo nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody wynikające z opóźnienia w dostawie.
9.4. Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy (od 9.00 do 18.00).
9.5. Skinlabo nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu siły wyższej w przypadku, gdy nie zrealizuje zamówienia w czasie przewidzianym w umowie.
9.6. Po dostarczeniu Produktów przez kuriera Klient musi sprawdzić, czy:
- liczba dostarczonych opakowań odpowiada liczbie wskazanej w dokumencie towarzyszącym;
- Produkty wskazane na opakowaniu odpowiadają temu, co faktycznie zostało wskazane na fakturze/odcinku płatności;
- opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone lub w jakikolwiek sposób zmienione, nawet w materiałach uszczelniających (taśma klejąca lub taśma spinająca).
9.7. Klient przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od Produktu jest ściśle określonym obowiązkiem wynikającym z umowy kupna-sprzedaży. W przypadku niedostarczenia towaru z powodu nieobecności odbiorcy pod adresem wskazanym w zamówieniu, towar po trzech próbach dostarczenia trafia do magazynu. Klientowi pozostawia się "zawiadomienie" o niedostarczeniu towaru. Po 10 dniach magazynowania towar jest zwracany do nadawcy. W przypadku nieodebrania Produktu w ciągu pięciu dni roboczych od pierwszej próby dostawy, Skinlabo może powołać się na rozwiązanie umowy zgodnie z art. 1456 włoskiego Kodeksu Cywilnego. Po rozwiązaniu umowy, całkowita kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty nieudanej dostawy Produktu oraz koszty jego zwrotu.
9.8. Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub Produktu lub niezgodności w ilości opakowań lub wskazań muszą być niezwłocznie zgłoszone przez Klienta w dokumencie przewozowym.
9.9. W żadnym wypadku Skinlabo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w realizacji zamówienia lub w dostawie zamówionych produktów.
9.10. Koszty dostawy, które zależą od miejsca przeznaczenia, wagi i objętości Produktów, są ponoszone przez Klienta i są wyraźnie określone podczas składania zamówienia. Zapłata za towar przez Klienta zostanie dokonana w sposób wybrany podczas składania zamówienia. Klientowi nie należy się nic ponad całkowitą kwotę zamówienia podaną na końcu procedury zakupu.
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10.1. Na podstawie i w granicach określonych w art. 52 Kodeksu Konsumenckiego, Klient ma prawo, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionych Produktów, skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, polegającego na możliwości zwrotu otrzymanych Produktów i uzyskania zwrotu zapłaconej ceny, bez ponoszenia kar i bez konieczności podawania przyczyny.
10.2. Termin, o którym mowa powyżej rozpoczyna się w dniu, w którym Klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, wejdzie w fizyczne posiadanie Produktu lub:
- w przypadku wielu Produktów zamówionych przez Klienta w ramach jednego zamówienia i dostarczanych oddzielnie, od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu;
- w przypadku dostawy towaru składającego się z wielu partii lub sztuk, od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub sztuki.
10.3. Jednakże, prawo to nie może być wykonywane:
- w przypadku dostawy towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych;
- w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia i zostały otwarte po dostawie;
- w przypadku dostawy towarów, które po dostarczeniu są ze względu na swój charakter nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami.
10.4. Klient, który zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi wysłać pisemną informację do Skinlabo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres SKINLABO S.r.l., w 10121 - Turyn, przy Corso Galileo Ferraris 22 Bis, oraz może uprzedzić taką informację pocztą elektroniczną na adres info@skinlabo.com, co nie zastąpi listu poleconego.
10.5. Skinlabo po odstąpieniu od umowy przez Klienta, w ciągu 24/48 godzin od otrzymania powiadomienia o wykonaniu odstąpienia, musi przekazać Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o chęci odstąpienia.
10.6. Zgodnie z prawem, Klient ponosi koszty przesyłki w przypadku zwrotu Produktów, które muszą być wysłane na następujący adres: BiBiEsse- UFF. RECESSI/RESI, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Włochy, w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient poinformował Skinlabo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle towar przed upływem czternastodniowego okresu).
10.7. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Skinlabo poinformuje Klienta o tym zdarzeniu (w ciągu 5 dni od przyjęcia towaru do swoich magazynów), aby umożliwić mu terminowe złożenie reklamacji wobec wybranego przez niego kuriera i uzyskanie zwrotu wartości towaru (jeśli jest ubezpieczony); w takim przypadku Produkt zostanie udostępniony Klientowi w celu jego zwrotu, jednocześnie anulując żądanie odstąpienia od umowy.
10.8. Skinlabo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzież/zagubienie towarów zwracanych nieubezpieczonymi przesyłkami; po przybyciu do magazynu, Produkt zostanie zbadany w celu oceny ewentualnych uszkodzeń lub ingerencji nie wynikających z transportu. Jeśli zwrócony produkt okaże się uszkodzony, Skinlabo potrąci pewien procent z należnego zwrotu, jako wkład w koszty naprawy.
10.9. Skinlabo zwróci również wszystkie koszty poniesione przez Konsumenta (zakup Produktu i oryginalna dostawa; koszty zwrotu są wykluczone) w ciągu 14 dni od poinformowania o prawie do odstąpienia od umowy, a w każdym przypadku po otrzymaniu zwróconego Produktu, przelewem bankowym lub poprzez PayPal. Obowiązkiem Klienta będzie niezwłoczne podanie danych bankowych, na podstawie których będzie można otrzymać zwrot pieniędzy (imię, nazwisko, posiadacz konta, kod IBAN).
10.10. Prawo do odstąpienia od umowy podlega w każdym przypadku następującym warunkom:
- Produkty Skinlabo są sprzedawane w specjalnych opakowaniach; takie opakowanie jest uważane za integralną część Produktów. Dlatego też, aby Klient mógł regularnie korzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zakupiony Produkt musi być nienaruszony i zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich swoich częściach (łącznie z opakowaniem i wszelką dokumentacją oraz wyposażeniem dodatkowym, aby ograniczyć uszkodzenia oryginalnego opakowania).
- Zwrot, aż do momentu otrzymania przez Skinlabo, odbywa się na pełną odpowiedzialność Klienta;
- Skinlabo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub utratę zwracanych Produktów;
- po przybyciu na wskazany powyżej adres zwrotny, Produkt zostanie sprawdzony w celu oceny ewentualnych uszkodzeń lub ingerencji nie wynikających z transportu.
10.11. Klient będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy z powodu braku istotnych warunków nienaruszalności Produktów (opakowania i/lub jego zawartości), w przypadku gdy Skinlabo stwierdzi:
- brak lub uszkodzenie opakowania zewnętrznego;
- brak lub uszkodzenie oryginalnego opakowania wewnętrznego;
- braku integralnych elementów Produktu (akcesoria, części);
- uszkodzenia Produktu z przyczyn innych niż transport.
10.12. W przypadku utraty prawa do odstąpienia od umowy, Skinlabo zwróci zakupiony Produkt Klientowi będącemu konsumentem, obciążając go kosztami przesyłki i nie zwróci zapłaconej ceny.
10.13. W przypadku potrzeby komunikacji dotyczącej zwrotów można wysłać wiadomość e-mail na adres hello@skinlabo.com.
11. GWARANCJE
11.1. Z zakresu gwarancji prawnej wyłączone są wszelkie awarie lub usterki powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub na odpowiedzialność Klienta lub w wyniku użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub z dokumentacją techniczną dołączoną do Produktu.
11.2. Skinlabo ponosi odpowiedzialność, gdy wada zgodności ujawni się w ciągu dwóch lat od dostawy Produktu, chyba że konwencjonalna gwarancja została udzielona po upływie tego okresu.
11.3. Klient zobowiązany jest zgłosić Skinlabo wadę lub usterkę w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia (chyba, że Skinlabo uznało lub ukryło istnienie wady).
11.4. Roszczenia z tytułu wad, które nie zostały podstępnie zatajone przez sprzedawcę, przedawniają się w ciągu dwudziestu sześciu miesięcy od daty dostawy towaru (Klient, który zgadza się na wykonanie umowy, może jednak zawsze dochodzić swoich praw wynikających z niniejszego artykułu, pod warunkiem, że brak zgodności został zgłoszony w ciągu dwóch miesięcy od jego wykrycia i przed upływem dwóch lat od daty dostawy).
11.5. W przypadku braku zgodności, Klient może żądać, bez opłat (w tym kosztów wysyłki), przywrócenia stanu poprzedniego poprzez naprawę lub wymianę, według własnego wyboru, chyba że naprawa jest obiektywnie niemożliwa lub nadmiernie kosztowna w porównaniu z innym rozwiązaniem.
11.6. Powyższy środek zaradczy uznaje się za nadmiernie uciążliwy, jeśli nakłada on na Skinlabo nieuzasadnione koszty w porównaniu z innym środkiem zaradczym, biorąc pod uwagę: a) wartość, jaką miałby Produkt, gdyby nie było niezgodności; b) zakres niezgodności; c) możliwość wykonania alternatywnego środka zaradczego bez znacznych niedogodności dla Klienta.
11.7. Wymiana zostanie dokonana w rozsądnym terminie od zgłoszenia żądania i nie będzie wiązała się ze znacznymi niedogodnościami dla Klienta, biorąc pod uwagę charakter Produktu i cel, w jakim został nabyty.
11.8. Klient może żądać, według swojego wyboru, stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi jedna z następujących sytuacji:
- wymiana jest niemożliwa lub nadmiernie kosztowna;
- Skinlabo nie dokonało wymiany w rozsądnym terminie;
- wcześniej dokonana wymiana spowodowała znaczne niedogodności dla Klienta.
11.9. Po zgłoszeniu braku zgodności, Skinlabo może zaproponować Klientowi inne dostępne środki zaradcze, z następującymi skutkami:
i) jeśli Klient zażądał już określonego środka zaradczego, sprzedawca pozostaje zobowiązany do jego realizacji, z koniecznymi konsekwencjami w odniesieniu do rozpoczęcia odpowiedniego okresu naprawy lub wymiany, chyba że Klient zaakceptuje zaproponowany alternatywny środek zaradczy;
ii) jeśli Klient nie zażądał jeszcze określonego zadośćuczynienia, musi on zaakceptować proponowane zadośćuczynienie lub odrzucić je, wybierając inne zadośćuczynienie zgodnie z niniejszym artykułem.
11.10. Niewielki brak zgodności, którego usunięcie nie było możliwe lub którego usunięcie wiąże się z nadmiernymi kosztami, nie uprawnia do rozwiązania umowy.
12. SKARGI I ROSZCZENIA
12.1. Wszelkie reklamacje należy kierować do: SKINLABO S.r.l. Corso Galileo Ferraris 22 Bis, 10121 Turyn, - Włochy.
12.2. Reklamacje składane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formy kontaktu ze Stroną nie są przyjmowane i uznawane za ważne.
12.3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów lub nieprawidłowości, przed przystąpieniem do składania reklamacji, Klient proszony jest o kontakt z personelem Skinlabo poprzez odpowiednią sekcję na Stronie. W prawie wszystkich przypadkach, wszelkie problemy są rozwiązywane w ciągu kilku godzin.
12.4. Zgodnie z art. 141-sexies, paragraf 3 Kodeksu Konsumenckiego, Skinlabo informuje Klienta, że w przypadku, gdy Klient złożył reklamację bezpośrednio do Skinlabo, w następstwie czego powstały w ten sposób spór nie mógł zostać rozwiązany, Skinlabo przekaże informacje o organie lub organach Alternatywnego Rozstrzygania Sporów (ADR), służących do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszych OWH (cc. d. podmioty ADR, wskazane w art. 141-bis i nast. kodeksu konsumenckiego), określając, czy zamierza skorzystać z tych podmiotów w celu rozstrzygnięcia sporu.
12.5. Skinlabo informuje również Klienta, że została utworzona europejska platforma służąca do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; za jej pośrednictwem Klient będzie mógł zapoznać się z listą podmiotów ADR, znaleźć link do strony każdego z nich oraz rozpocząć procedurę rozstrzygania sporów online, w którą jest zaangażowany.
12.6. W każdym przypadku Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sporu wynikającego z niniejszych OWH przed właściwego sędziego powszechnego, bez względu na wynik pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących stosunków z konsumentami poprzez odwołanie się do procedur określonych w Części V, Tytuł II-bis Kodeksu Konsumenckiego.
12.7. Klient mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Włochy może również mieć dostęp, w przypadku sporów dotyczących stosowania, wykonywania i interpretacji niniejszych OWH, do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., pod warunkiem, że wartość sporu nie przekracza, bez odsetek, praw i wydatków, 2.000,00 euro. Tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.eur-lex.europa.eu.
13. POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI
Dane Klienta są przetwarzane przez Skinlabo zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, na podstawie i w celach określonych w dekrecie ustawodawczym nr. 196/2003 i EU Reg. nr 679/2016, zgodnie z informacjami podanymi na Stronie.
14. PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie treści na stronie https://Skinlabo.eu, w tym teksty, dokumenty, znaki towarowe, logo, obrazy, grafiki, ich układ i adaptacje są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych (Ustawa nr 633 z dnia 22 kwietnia 1941 r. z późniejszymi zmianami, Dekret Królewski nr. 929 z dnia 21 czerwca 1942 r. z późniejszymi zmianami) i są objęte prawem autorskim. Strona www.skinlabo.eu może również zawierać obrazy, dokumenty, loga i znaki towarowe osób trzecich, które wyraźnie upoważniły SKINLABO S.r.l. do ich publikacji. Powielanie, nawet częściowe, treści, tekstów, dokumentów, znaków towarowych, logo, obrazów, grafik jest zabronione. Wszelkie nadużycia będą ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.
15. JURYSDYKCJA
15.1. Dla wszelkich sporów związanych z zastosowaniem, wykonaniem, interpretacją i naruszeniem umów kupna-sprzedaży zawieranych on-line za pośrednictwem Serwisu, właściwy jest sąd miejsca stałego pobytu Klienta.
16. UWAGI KOŃCOWE
Skinlabo wierzy w jakość swoich produktów i stara się oferować najwyższej jakości składniki dostępne na rynku. W związku z tym, prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- przed zastosowaniem upewnij się, że nie jesteś uczulony na żaden ze składników produktów;
- Skinlabo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek reakcje na składniki sprzedawanych produktów;
- żaden z naszych produktów nie powinien być stosowany jako substytut opieki medycznej lub leczenia klinicznego;
- informacje publikowane na stronie www.skinlabo.com nie są przeznaczone jako lekarstwo lub leczenie problemów dermatologicznych i w żadnym wypadku nie powinny być za takie uważane;
- porady zamieszczone na stronie www.skinlabo.eu lub udzielone przez Dział Obsługi Klienta służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie mogą zastąpić porady lekarskiej;
- W razie jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z lekarzem.